ติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า พร้อมรับมือการเดินทางช่วงปีใหม่ ในรายการ RDO TALK...

by indhanu.t @23 ธ.ค. 64 15:38 ( IP : 172...227 ) | Tags : ข่าวสาร

ติดตามรับชม และรับฟังกันได้ทาง
เพจศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
และเพจสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น.

Relate topics