• สะพานวัดม่วงก็อง (UPT30)

  ระดับน้ำ 8.21 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.68 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 6 เม.ย. 65 12:00 น.

 • สะพานบ้านบางศาลา (UPT20)

  ระดับน้ำ 3.96 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.28 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 30 พ.ย. 65 12:00 น.

 • บ้านหาดใหญ่ใน (UPT10)

  ระดับน้ำ 0.28 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.12 ม. (0.000 ม.) สถานะปกติ
  เมื่อ 6 ก.ย. 62 05:15 น.