Contact

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

ชั้น 7 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 080-8626876
โทรสาร 074-287062
Email: nadrec.psu.@gmail.com

พิกัด GPS  ( 7.0061468 , 100.5024835 )
[>>แผนที่<< ]