สถานการณ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

News

วันที่ 2-3 ส.ค. 61 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมทางวิชาการ

Aug 15 2018
วันที่ 2-3 ส.ค. 61 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง โการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโ ครั้งที่ 2 (ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว) ให้กับคุณครู /อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้น

More